Vad betyder frivillig produktinformation

Written by Matti Rossi

Last published at: September 28th, 2021

Frivillig produktinfromation (Voluntary Product Information, VPI) baseras på säkerhetsdatabladet för slipmaterial och följer SDB:ets generella struktur (16 delar).

Eftersom vissa underrubriker däremot inte är relevanta på grund av artikelns typ, är dessa inte inkluderade.

Slipprodukternas VPI hittas här (länk)