Vad är en lista över begränsade material (RML)

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Avsikten med Mirka ABs lista över begränsade material (Restricted Materials List, RML) är att användningen av kemikalier som kan vara farliga för miljön eller användarnas hälsa eller som kan ha andra negativa påföljder undviks i företagets produkter, tillbehör och reservdelar.

Ett annat mål med listan är att uppnå samtycke med lagstiftningen, Mirka ABs miljöpolitik och att främja ett överensstämmande förhållningssätt gentemot hanteringen av kemiska ämnen. Listan över begränsade material används för att informera leverantörer och andra intressenter om kemikaliernas statusar. Den är en väsentlig del av olika delars specifikationer och kontraktsenliga avtal med leverantörer.

Den senast publicerade listan hittas här (länk)