Vad är en hållbarhetsrapport

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Hållbarhetsrapporten är en av ett företag eller en organisation publicerad rapport som behandlar den inverkan som företagets/organisationens dagliga aktiviteter har på ekonomin, miljön och sociala frågor. En hållbarhetsrapport presenterar också organisationens värderingar och ledningsstil, och demonstrerar länken mellan dess strategi och dess engagemang i att uppnå en hållbar global ekonomi.

Mirka genomför hållbarhetsrapportering som frivilligarbete. Mirka har valt att vartannat år publicera en hållbarhetsrapport i enlighet med GRI-anvisningarna. Rapporten är en viktig kanal för att kommunicera Mirkas syn på hållbarhetsfrågor till intressenter.

Den senast publicerade rapporten hittas här (länk)