Vilka ledninssystemscertifikat har Mirka

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Oy Mirka Ab har för tillfället certifierade kvalitetssystem i enlighet med följande standarder:

  • Ledningssystem för kvalitet (ISO 9001)
  • Miljöledningssystem (ISO 14001)
  • Ledningssystem för arbetsmiljö (OHSAS 18001)

Om Ni behöver en kopia över våra certifikat, vänligen kontakta vår kundservice.