Vad är ett säkerhetsdatablad

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Säkerhetsdatabladet (SDB) är ett dokument som listar information relaterat till hälsa och säkerhet på arbetsplatsen vid användning av olika substanser och produkter. SDB:et är ett allmänt verktyg som används för att katalogisera information gällande kemikalier, kemiska föreningar och kemiska blandningar. SDB kan innehålla instruktioner för säker användning och informera om möjliga faror relaterade till ett visst material eller en viss produkt, samt tillvägagångssätt för att hantera avfall. SDB:ens format kan variera från källa till källa och från land till land, beroende på de nationella kraven.

Du hittar säkerhetsdatabladen här (länk).