Vad omfattar garantin

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Mirkas maskiner har två års garanti från och med inköpsdatum, som omfattar material- och tillverkningsfel. Om du registrerar din Mirka-maskin senast 30 dagar efter inköpsdatum får du ytterligare ett års garanti.

OBS! Om maskinen används regelbundet i industriapplikationer är garantiperioden ett år.

För att garantin ska gälla måste maskinen användas, underhållas och hanteras i enlighet med gällande säkerhetsinstruktioner och bruksanvisning. Om det emellertid uppstår ett problem med din maskin orsakat av ett material- eller tillverkningsfel, reparerar Mirka maskinen utan kostnad i enlighet med  garantivillkoren.

Garantin täcker inte

  • Fel som orsakats av felaktig användning, försummelse av användning eller service, olyckor, extrema temperaturer, syror, vatten, felaktig förvaring, överdriven ansträngning eller transportskador
  • Fel som orsakats av andra än Mirkas ursprungliga reservdelar, tillbehör eller komponenter
  • Pneumatiska maskiner som använts med ofiltrerad luft eller utan inoljning
  • Delar som slits av normal användnig: underlagsplattor, packningar, skydd, rotor, vingar, adaptrar, dämpare, lager, kolborstar, gummihylsor, batterier (över 300 laddningar) och strömsladdar
  • Maskiner som på något sätt blivit förändrade, servade eller försökts servas av en annan än Mirkas egna service; gäller både helt och delvis isärtagna maskiner

Garantin omfattar inte tillbehör, produktprover och/eller Mirkas kampanjtillbehör.