Hur man ordnar underhåll för maskinen

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Gör en garantianmälan

För att göra en garantianmälan gällande reparationer, kontakta din Mirka-återförsäljare eller Mirka kundtjänst asiakaspalvelu@mirka.com. En garantianmälan måste göras inom garantiperioden och så snart som möjligt efter det att defekten eller problemet har upptäckts.

Maskiner som lämnas in för garantireparation måste åtföljas av ett giltigt inköpskvitto eller en giltig faktura. Vid reparationer under den förlängda garantiperioden på ett år måste verktyget åtföljas av ett giltigt kvitto eller en giltig faktura samt ett giltigt intyg på den förlängda garantin.
 

After sales och Service

För att garantin ska gälla och garantera en hög säkerhet och funktionalitet måste reparationer av Mirkas maskiner utföras av Mirka Finlands servicecenter i Jeppo. Du kan även göra en reparations- och serviceanmälan via vår reparations- och serviceblankett (FIN).