Anslut din maskin till myMirka via Bluetooth

Written by Matti Rossi

Last published at: September 28th, 2021

Mirka® DEOS och Mirka® DEROS elektriska maskiner

 1. Anslut elkabeln till ett eluttag
 2. Tryck och håll ned plus-knappen samtidigt som du slår på verktyget med av/på-knappen
 3. Vänster LED-lampa (grön) tänds, vilket indikerar att Bluetooth är aktiverat

Para ihop din enhet

 1. Tryck på knappen "Skanna" i myMirka-appen
 2. Tryck på kanppen "Anslut" i myMirka-appen
 3. Ditt verktyg och myMirka har nu anslutits och är redo att börja användas

Bluetooth avaktiveras när verktyget kopplas bort från eluttaget. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat även på din anslutna telefon eller surfplatta.

Mirka® LEROS väggslipmaskin

 1. Anslut elkabeln till ett eluttag
 2. Tryck och håll ned plus-knappen samtidigt som du slår på verktyget med av/på-knappen
 3. LED-lampan (blå), ovanför av/på-knappen, tänds, vilket indikerar att Bluetooth är aktiverat

Para ihop din enhet

 1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat
 2. Öppna myMirka-appen och välj "Anslut" och "Skanna"
 3. Välj det rätta verktyget som kommer upp på skärmen. Ditt verktyg och myMirka är nu anslutna och redo att användas

Bluetooth avaktiveras när verktyget kopplas bort från eluttaget.

Mirka® Batteridrivna maskiner

 1. Tryck och håll ned minus-knappen samtidigt som du slår på maskinen på av/på-knappen
 2. LED-ljuset i mitten blinkar för att indikera att Bluetooth är aktivt

Para ihop din enhet

 1. Gå in i appen myMirka. Tryck på "Skanna"
 2. Tryck "Anslut" och välj det rätta verktyget som kommer upp på skärmen
 3. Ditt verktyg och myMirka är nu anslutna och redo att användas
 4. Det mittersta LED-ljuset lyser grönt för att indikera att verktyget är anslutet