Hur ställer jag in hastigheten för Mirka AROP-B i myMirka

Written by Matti Rossi

Last published at: September 28th, 2021

Med hjälp av hastighetsreglering uppnår du optimal kontroll över poleringsprocessen. Du kan även ställa in varvtal och Auto-stop såhär:

  1. Håll in + knappen samtidigt som du startar maskinen med avtryckaren
  2. Bluetooth aktiveras när den första LED-lampan blinkar
  3. Koppla ihop din enhet genom att trycka på Scan-knappen i myMirka
  4. Tryck på Connect-knappen i myMirka och välj din maskin ur listan som syns på skärmen
  5. Tryck på "Auto-stop and RPM range management"
  6. Tillåt “Set fixed speed”
  7. Ställ in varvtalet
  8. Tillåt “Auto-stop time”
  9. Ställ in Auto-stop
  10. Varvtalet och auto-stop är nu aktiverade

Färdigt!

Här finns en video som demonstrerar proceduren: