Mikä on kestävyysraportti

Written by Matti Rossi

Last published at: July 6th, 2021

Kestävyysraportti on yrityksen tai organisaation julkaisema raportti heidän jokapäiväisien tehtävien aiheuttamista taloudellisista, ympäristöllisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista. Kestävyysraportti esittää myös organisaation arvot ja hallintotavat, sekä havainnollistaa yrityksen strategian ja yrityksen kestävään maailmantalouteen sitoutumisen välisen yhteyden.

Mirka Oy tekee kestävyysraportointia vapaaehtoistyönä. Mirka on valinnut julkaista GRI-ohjeiston mukaisen kestävyysraportin joka toinen vuosi. Raportti on tärkeä kanava Mirkan kestävyyteen liittyvien näkemyksien viestimiseen sidosryhmille.

Viimeksi julkaistut raportit löydät täältä.