Mikä on käyttöturvatiedote

Written by Matti Rossi

Last published at: July 6th, 2021

Käyttöturvatiedote (KTT) on asiakirja, jossa listataan eri aineiden ja tuotteiden käytön työturvallisuuteen ja terveyteen liittyvää tietoa. KTT:ita käytetään usein kemikaalien, kemikaaliyhdistelmien ja kemikaalisekoitusten tiedon listaamiseen. KTT voi sisältää turvallisen käytön ohjeita ja tietoa mahdollisista vaaroista tiettyjen aineiden ja tuotteiden kohdalla, sekä tietoa jätteiden käsittelemisen menettelytavoista. KTT formaatit voivat erota lähteestä lähteeseen ja maasta maahan, kansallisista vaatimuksista riippuen.

Käyttöturvatiedotteet löytyvät täältä.