Mikä on rajoitettujen aineiden lista (RML)

Written by Matti Rossi

Last published at: July 6th, 2021

Mirka Oy:n rajoitetut aineet-listan (Restricted Materials List, RML) tavoitteena on välttää luonnolle tai käyttäjille vaarallisien sekä muita negatiivisia seurauksia aiheuttavien kemikaalisien aineiden käyttöä yrityksen tuotteissa, tarvikkeissa ja varaosissa.

RML:än toisena päämääränä on saavuttaa lainsäädännön ja Mirka Oy:n ympäristöpolitiikan noudattamista sekä helpottaa yhtenäistä lähestymistapaa kemikaalisten aineiden johtamiseen. RML:ää käytetään toimittajien ja muiden sidosryhmien informointiin kemikaalisien aineiden statuksesta. Lista on olennainen osa osien spesifikaatioita ja toimittajien sopimuksia.

Viimeksi julkaistut listat rajoitetuista aineista löydät täältä.