Varför blåser det ut luft ur utsuget trots att min slipmaskin inte är igång?

Written by Susann Heikkilä

Last published at: September 27th, 2021

Det är troligen luft som flödar genom lamellerna i motorn. Detta kan hända om en eller flera motorlameller har fastnat.

Om tryckluften är kontaminerad med smuts eller vatten kan en klibbig massa bildas som i sin tur kan göra att lamellerna fastnar.

Det är viktigt att hålla verktyget välsmort (När och hur man smörjer en tryckluftsdriven slipmaskin), men om man använder fel eller alltför tung olja som inte är avsedd för tryckluftsdrivna verktyg kan lamellerna fastna.

Använd endast rätt typ av olja avsedd för tryckluftsdrivna verktyg.