Varför går min tryckluftsdrivna slipmaskin långsammare än vanligt?

Written by Susann Heikkilä

Last published at: September 27th, 2021

Kontrollera först att det inte finns några luftläckage i ledningen och att kompressorn genererar det rekommenderade trycket på 17 CFM vid 90 PSI.

Om lufttillförseln är otillräcklig, kontrollera att verktyget är ordentligt smort – för optimal prestanda måste det vara oljat.

Om verktyget verkar gå långsammare, tillför 1–2 droppar olja i luftintaget. Tillför inte för mycket olja. Smörj endast tryckluftsdrivna verktyg.

Läs mer om När och hur man smörjer en tryckluftsdriven slipmaskin.‍ 


.