Hur reparerar jag en trasig kabel på Mirka DEROS/DEOS/LEROS?

Written by Susann Heikkilä

Last published at: September 27th, 2021

Med tiden kan kablarna på Mirka DEROS, DEOS och LEROS gå sönder på grund av slitage. För att åtgärda detta har Mirka bytt från gjutna kablar till kablar med utbytbara stickproppar på dessa verktyg. Det innebär att användaren själv kan byta ut stickpropparna utan att det krävs specialutbildning. De utbytbara stickpropparna gör det också möjligt att reparera slangar med inbyggda kablar.
 
De nya utbytbara stickpropparna passar till alla DEROS-, DEOS- och LEROS-modeller oavsett landsversion.

Stickpropparna finns både som separata reservdelar och som del av nya kablar.
Reservdelsstickpropp (utan kabel), Mirka art.nr: MIE9011111
Reservdelskabel med ny stickpropp, Mirka art.nr: MIE9016011

Diagram: