Hur kan jag minska vibrationerna i verktyget?

Written by Susann Heikkilä

Last published at: August 13th, 2021

Oscillerande rondellslipmaskiner är konstruerade för att användas med underlagsplattor som har en viss storlek och vikt. Se till att underlagsplattan har rätt storlek och är i gott skick.

Genom att byta underlagsplatta när det behövs kan man minimera vibrationerna i slipmaskinen. Plattor som inte är hela ger upphov till obalans.

Om du använder en pad saver, se till att använda tillräckligt mycket motvikt.