myMirka-appens funktioner och egenskaper

Written by Matti Rossi

Last published at: August 13th, 2021

Lagring och användning av data

myMirka skickar data till Mirkas databas. Mirka tar emot, registrerar, behandlar, använder och överför följande data från myMirka: Kontouppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer), verktygs-ID samt uppgifter om hur verktyget används och var det är lokaliserat. Mirka kan analysera och använda dina uppgifter för produktregistrering och -support, marknadsundersökning, produktutveckling och marknadsföring. Mirka använder dessutom olika verktyg (t.ex. Google Analytics) för att samla in information om hur du använder appen (t.ex. vilka funktioner du använder och när) och din enhet (t.ex. operativsystem), inklusive IP-adress (användaruppgifter), för att utvärdera och förbättra appen. Användaruppgifterna lagras i en databas som ägs av Mirka och används endast av Mirka inom ramen för produktvård och produktutveckling.

Obs! De flesta, men inte alla, av Mirkas elektriska och sladdlösa verktyg är Bluetooth-kompatibla. I vissa länder är Bluetooth-funktionen inte tillgänglig på grund av lokala bestämmelser.

Garanti – registrering av maskiner via myMirka-appen

Om ditt Mirka elverktyg är Bluetooth-kompatibelt kan du registrera det via myMirka-appen.

Ladda ner appen från App Store eller Google Play. Klicka på knappen ”Registrera verktyg” och fyll i formuläret för garantiregistrering.

För enkel registrering, anslut ditt Mirka elverktyg till myMirka-appen så visas produktnamnet och serienumret automatiskt i formuläret.

Om du väljer att inte ansluta verktyget till appen eller om du befinner dig i ett land där Bluetooth-funktionen inte är tillgänglig, kan du ange serienumret genom att skanna serienumrets streckkod på förpackningen. Om produktnamnet inte visas automatiskt, skanna produktens EAN- eller UPC-kod, som finns på produktetiketten.

Ange inköpsdatum, ladda upp och spara inköpskvittot eller fakturan och skicka in garantiregistreringen.

Läs mer och följ steg-för-steg-instruktionerna https://www.mirka.com/sv/se/garantiregistrering/

Kontakta oss via myMirka-appen

Med myMirka-appen är det enkelt att kontakta oss och ge feedback. Dina kontaktuppgifter läggs till automatiskt om du har fyllt i registreringsformuläret. Skriv ditt meddelande, ge feedback genom att välja en smiley och skicka. Svaret skickas till din registrerade e-postadress.

Läs våra nyheter

Via knappen ”Nyheter” kommer du till nyhetssidan på vår webbplats. Om inga nyheter finns publicerade på din lokala webbplats, eller om Mirka inte har någon lokal webbplats i ditt land, blir du omdirigerad till nyhetssidan på www.mirka.com.

Läs och ladda ner dokument

Via knappen ”Dokument” kan du ladda ner verktygsmanualer, sprängskisser och annat material på våra webbplatser. Du kan läsa eller ladda ner pdf-dokument på din enhet.

Anslut ditt verktyg via appen

Genom att ansluta Mirkas intelligenta elektriska slipmaskiner till appen via BLE-teknik (Bluetooth Low Energy) får operatören information om sliparbetet. Appen mäter vibrationsnivån i realtid och visar resultatet på displayen i en färgkodad skala. Användaren kan enkelt spåra och följa sin exponeringsnivån, som registreras de sista fem arbetsminuterna. Hastigheten visas dessutom separat.

Operatören också mäta sin dagliga vibrationsexponering, under förutsättning att verktyget alltid är anslutet till appen. Vibrationsnivåerna mäts i enlighet med standard ISO 5349-1:2001(E). Hastighetsmätaren blir gul när operatören har utsatts för en maximal daglig vibrationsexponering på 2,5 m/s2. Appen ger dessutom råd om hur man kan minska vibrationerna och varnar när den maximala dagliga vibrationsexponeringen har överskridits.

Hur ansluter jag mitt verktyg till myMirka-appen?‍ 

Automatisk anslutning

Du kan välja automatisk anslutning av det senast anslutna verktyget.
Endast en enhet åt gången kan vara ansluten via Bluetooth
.

Ändra enhetsnamn

 I myMirka-appen genereras automatiskt elverktygets namn och serienummer. Här kan du ändra och ge ditt verktyg ett mer personligt namn.