Hur ansluter jag mitt verktyg till myMirka-appen?

Written by Matti Rossi

Last published at: August 13th, 2021

Observera att Bluetooth och den fullständiga versionen av myMirka inte är tillgängliga i vissa länder.

Mirka® DEOS och Mirka® DEROS elslipmaskiner

1. Anslut elkabeln till ett eluttag.
2. Tryck och håll inne rpm+-knappen samtidigt som du slår på verktyget.
3. Vänster LED-lampa börjar blinka grönt, vilket indikerar att Bluetooth är aktiverat.

Parkoppla din enhet

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
2. Öppna myMirka-appen och välj ”Anslut verktyg”.
3. Klicka på raden med det verktyg du vill ansluta.
4. Vänster LED-lampa (grön) tänds, vilket indikerar att verktyget är parkopplat.
Nu kan du börja utforska funktionerna i myMirka-appen! 

Mirka® LEROS väggslipmaskin

1. Anslut elkabeln till ett eluttag.
2. Tryck och håll inne rpm+-knappen samtidigt som du slår på verktyget med start-/stopp-knappen.
3. LED-lampan ovanför start-/stopp-knappen (blå) tänds, vilket indikerar att Bluetooth är aktiverat.

Parkoppla din enhet

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat.
2. Öppna myMirka-appen och välj ”Anslut verktyg”
3. Klicka på raden med det verktyg du vill ansluta.
Nu kan du börja utforska funktionerna i myMirka-appen!

Mirka® sladdlösa verktyg

1. Tryck och håll inne rpm+-knappen samtidigt som du trycker på startknappen.
2. Den mellersta LED-lampan börjar blinka, vilket indikerar att Bluetooth är aktiverat.

Parkoppla din enhet

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat
2. Öppna myMirka-appen och välj ”Anslut verktyg”.
3. Klicka på raden med det verktyg du vill ansluta.
4. Den mellersta LED-lampan (grön) tänds, vilket indikerar att verktyget är parkopplat.
Nu kan du börja utforska funktionerna i myMirka-appen!