Vad som omfattar garantin

Written by Matti Rossi

Last published at: August 13th, 2021

Mirkas maskiner har två års garanti från och med inköpsdatum, som omfattar material- och tillverkningsfel. Om du registrerar din Mirka-maskin senast 30 dagar efter inköpsdatum får du ytterligare ett års garanti.

OBS! Om maskinen används regelbundet i industriapplikationer är garantiperioden ett år.

För att garantin ska gälla måste maskinen användas, underhållas och hanteras i enlighet med gällande säkerhetsinstruktioner och bruksanvisning. Om det emellertid uppstår ett problem med din maskin orsakat av ett material- eller tillverkningsfel, reparerar Mirka maskinen utan kostnad i enlighet med garantivillkoren.