Hur man får sin maskin reparerad

Written by Matti Rossi

Last published at: January 30th, 2024

Beställ din maskinreparation via myMirka online

Logga in på https://my.mirka.com/sv-se/

  • Är du distributör och har tillgång till Partnerportalen loggar du in med samma inloggningsuppgifter. 
  • Har du företag/är konsument skapar du enkelt ett konto och registrerar dig på https://my.mirka.com/sv-se/register.

OBS! Glöm ej att aktivera kontot. Följ sedan stegen i myMirka online för att skicka in din maskin på service/reparation.


Maskiner som lämnas in för garantireparation måste åtföljas av ett giltigt inköpskvitto eller en giltig faktura. Vid reparationer under den förlängda garantiperioden på ett år måste verktyget åtföljas av ett giltigt kvitto eller en giltig faktura samt ett giltigt intyg på den förlängda garantin. En garantianmälan måste göras inom garantiperioden och så snart som möjligt efter det att defekten eller problemet har upptäckts.

Läs mer om Mirkas villkor för maskinreparationer.


Eftermarknad och Service

För att garantin ska gälla och garantera en hög säkerhet och funktionalitet måste reparationer av Mirkas maskiner utföras av ett Mirka-auktoriserat servicecenter. Du kan alltid kontakta vår kundservice om du har ytterligare frågor.