Hur man får sin maskin reparerad

Written by Matti Rossi

Last published at: August 13th, 2021

Gör en reparationsförfrågan

För att göra en förfrågan gällande maskinreparationer, fyll i formuläret Maskinreparation.

Maskiner som lämnas in för garantireparation måste åtföljas av ett giltigt inköpskvitto eller en giltig faktura. Vid reparationer under den förlängda garantiperioden på ett år måste verktyget åtföljas av ett giltigt kvitto eller en giltig faktura samt ett giltigt intyg på den förlängda garantin. En garantianmälan måste göras inom garantiperioden och så snart som möjligt efter det att defekten eller problemet har upptäckts.

Om du vill att vi ska fakturera reparationskostnaden (utanför garantin) på ditt konto, logga in med dina uppgifter för Mirkas webbshop (kunder med webbshopskonto hos Mirka).

Kunder som redan har Mirka-konton kan beställa inloggningsuppgifter hos vår kundservice sales.se@mirka.com.

Läs mer om Mirkas villkor för maskinreparationer.

Eftermarknad och Service

För att garantin ska gälla och garantera en hög säkerhet och funktionalitet måste reparationer av Mirkas maskiner utföras av ett Mirka-auktoriserat servicecenter. Du kan alltid kontakta vår kundservice om du har ytterligare frågor.