Kan jag använda min dammsugare för vätskor?

Written by Matti Rossi

Last published at: September 27th, 2021

Mirkas dammsugare fungerar för både torra och våta tillämpningar. Ta bort dammsugarpåsen före våtsugning och rengör filtret både före och efter våtsugning. 

Mirkas dammsugare är inte avsedda att ersätta pumpar. 

Ett exempel på acceptabel våtanvändning är att ta upp ett mindre spill. 

Exempel på felaktig användning är att tömma en badtunna eller en pool.