Hvordan bestiller jeg opplæring

Written by Matti Rossi

Last published at: August 13th, 2021

Er du interessert i å bestille opplæring i regi av Mirka Academy for deg og kollegene dine?
>> Kontakt din lokale salgsrepresentant for nærmere opplysninger og planlegging av tidspunkter.

Du finner kontaktinformasjon for salgsrepresentantene under ”Kontakt” på det enkelte lands nettsted.
Alle forespørsler om opplæring må godkjennes av Sector Manager med ansvar for den aktuelle næringssektoren før de blir bekreftet.

Våre opplæringslokaliteter befinner seg ved Mirka Technology Center (MTC) i Jeppo i Finland.

Mirka Academy tilbyr utmerkede opplegg for både praksisrettede kurs og klasseromsopplæring.

Våre spesialister og eksperter vil formidle den nyeste kunnskapen om slipemidler og Mirkas løsninger for overflatebehandling.