Hva er forskjellen på båndskjøter?

Written by Susann Heikkilä

Last published at: September 29th, 2021

Båndskjøtens styrke er en avgjørende faktor for slipebånd. Skjøtene må være like sterke som selve slipemateriellet og ikke være for tykke eller tynne i forhold til det. Båndet må også ha riktig form og dimensjon.

Typer av båndskjøter

A-skjøt


Brukes i hovedsak til slipebånd av papir. En A-skjøt er en overlappsskjøt uten kompensering på kornsiden, dvs. uten avbrudd i belegget. Den gir et slipebånd med jevn tykkelse, også i skjøten. Resultatet er en jevn slipeoverflate uten hakk. 
 
B-skjøt

Den vanligste skjøten på slipebånd med dukrygg. B-skjøten er en overlappsskjøt med kompensering på kornsiden. Det innebærer at skjøtområdet er fritt for slipemateriell for at duken skal kunne overlappes uten at skjøten må være tykkere enn resten av båndet. B-skjøten egner seg også til spesielle papirprodukter, for eksempel Mirkas Ultimax.

T-skjøt

Brukes vanligvis på mindre dukbånd som krever styrke og fleksibilitet. En T-skjøt er skåret gjennom slipebåndet uten overlapping og skjøten festes med teip til ryggsiden. 
 
TS-skjøt


 En TS-skjøt ligner på en T-skjøt, men skjøteendene er skåret på en annen måte. Hengsleeffekten kan unngås ved bruk av TS-skjøt. Denne typen skjøt egner seg best til båndmed mellomgrove korn og er mestutbredt på bånd med dukrygg, selv om man også finner TS-skjøter på bånd med papirrygg. 
 
TT-skjøt

Dette er en spesiell skjøt der teipen festes på slipesiden, noe som gjør at den egner seg til profilsliping med en slipeplate.