Hvordan kobler jeg verktøyet mitt til myMirka-appen?

Written by Matti Rossi

Last published at: August 13th, 2021

Merk deg at i noen land er fullversjonen av myMirka og Bluetooth ikke tilgjengelig.

Mirka® DEOS og Mirka® DEROS elektriske slipemaskiner

1. Koble strømledningen til en stikkontakt.
2. Trykk på og hold inne rpm+-knappen samtidig som du slår på av/på-knappen.
3. Den venstre lysdioden begynner å blinke grønt for å vise at Bluetooth er aktiv.

Pare enheten

1. Kontroller at Bluetooth er på.
2. Åpne myMirka-appen og velg «Koble til verktøy».
3. Klikk på raden med verktøyet du vil koble deg til.
4. Den venstre lysdioden lyser grønt for å vise at verktøyet er paret.
Nå er du klar til å begynne å utforske funksjonene i myMirka!

Mirka® LEROS slipemaskin for vegg

1. Koble strømledningen til en stikkontakt.
2. Trykk på og hold inne rpm+-knappen samtidig som du slår på verktøyet med av/på-knappen.
3. Lysdioden over av/på-knappen tennes (blå) for å vise at Bluetooth er aktiv.

Pare enheten

1. Kontroller at Bluetooth er på.
2. Åpne myMirka-appen og velg «Koble til verktøy».
3. Klikk på raden med verktøyet du vil koble deg til.
Nå er du klar til å begynne å utforske funksjonene i myMirka!

Mirka® batteridrevne verktøy

1. Trykk på og hold inne rpm+-knappen samtidig som du trykker på utløserknappen.
2. Den midtre lysdioden blinker for å vise at Bluetooth er aktiv.

Pare enheten

1. Kontroller at Bluetooth er på.
2. Åpne myMirka-appen og velg «Koble til verktøy».
3. Klikk på raden med verktøyet du vil koble deg til.
4. Den midtre lysdioden lyser grønt for å vise at verktøyet er paret.
Nå er du klar til å begynne å utforske funksjonene i myMirka!