Slik registrerer du ditt elektroverktøy

Written by Matti Rossi

Last published at: January 30th, 2024

Du kan registrere ditt Mirka elektroverktøy via

1. myMirka-appen
2. registreringsskjemaet på nettet


1. Registrere med myMirka-appen

Å bruke myMirka-appen er den raskeste og enkleste måten å registrere verktøyet ditt på.
Du kan garantiregistrere verktøyet på to måter med myMirka-appen:

A) Registrering for et Mirka-verktøy med Bluetooth-forbindelse 

Hvis du allerede er en registrert myMirka-bruker, kan du starte registreringsprosessen fra trinn 2.

1. Last ned eller åpne myMirka

Last ned og åpne myMirka fra App Store eller Google Play.
Fyll ut registreringsskjemaet som vises når du åpner myMirka eller som kan åpnes manuelt via ikonet.

2. Koble til verktøyet
Aktiver Bluetooth på din mobile enhet.
Koble verktøyets strømledning til stikkontakten. Trykk på og hold inne +-knappen samtidig som du slår på verktøyet med av/på-knappen. Bluetooth er aktiv når den venstre LED-lampen lyser grønt.
Skann og koble til slipemaskinen via den mobile enheten.

3. Fullfør garantiregistreringen
Klikk på knappen garantiregistrering på startsiden.
Kontroller at produktets serienummer og navn vises automatisk i skjemaet.
Skriv inn kjøpsdatoen og kontroller at resten av informasjonen i skjemaet er korrekt.
Ta et bilde av kjøpskvitteringen og last den opp til skjemaet.
Send inn garantiregistreringsskjemaet.
Du mottar nå en e-post som bekrefter at vi har mottatt registreringen.
Den samme informasjonen lagres også i myMirka under Settings (innstillinger).


B) Registrering for et Mirka-verktøy uten Bluetooth-forbindelse 

Hvis du allerede er en registrert myMirka-bruker, kan du starte registreringsprosessen fra trinn 2.

1. Last ned eller åpne myMirka

Last ned og åpne myMirka fra App Store eller Google Play.
Fyll ut registreringsskjemaet som vises når du åpner myMirka eller som kan åpnes manuelt via ikonet

2. Start garantiregistreringen
Velg garantiregistreringsikonet i myMirka-appen.

3a. Skann strekkodeetiketten med serienummeret (S/N) som finnes på produktpakken

Se etter strekkodeetiketten med serienummeret (S/N) som finnes på produktpakken og skann den.

3b. Skann produktets EAN/UPC-strekkode på produktetiketten

Hvis produktnavnet ikke vises automatisk, fortsett ved å skanne produktets EAN- eller UPC-strekkode fra produktetiketten på pakken.

4. Fullfør garantiregistreringen
Skriv inn kjøpsdatoen og kontroller at resten av informasjonen i skjemaet er korrekt.
Ta et bilde av kjøpskvitteringen og last den opp til skjemaet.
Send inn garantiregistreringsskjemaet.
Du mottar nå en e-post som bekrefter at vi har mottatt registreringen.
Den samme informasjonen lagres også i myMirka under Settings (innstillinger).


2. Registrere elektroverktøy på mirka.no

Du kan registrere verktøyet ditt ved å fylle ut registreringsskjemaet på Garantiregistrering.
Når du har registrert deg, mottar du en e-post med bekreftelse, inkludert alle detaljer om den innsendte garantiregistreringen. Vennligst ta vare på bekreftelsen på den utvidede garantien med tanke på eventuelle reparasjoner.