Hvor får jeg reparert mitt elektroverktøy?

Written by Matti Rossi

Last published at: August 13th, 2021

Sende inn et garantikrav

Hvis du ønsker å sende inn et garantireparasjon, kontakt din Mirka-forhandler eller din lokale Mirka kundesupport. Et garantikrav må sendes inn i løpet av garantiperioden og så snart som mulig fra man oppdager defekten eller problemet.

Verktøy som returneres for garantireparasjon, må være ledsaget av en gyldig kjøpskvittering eller faktura. For reparasjoner i den utvidede garantiperioden på ett år må verktøyet være ledsaget av en gyldig kvittering eller faktura og et gyldig sertifikat for den utvidede garantien.

Ettersalg og service

For å opprettholde verktøygarantien og sørge for optimal sikkerhet og virkemåte, skal service på Mirka-verktøy utføres av et Mirka-autorisert servicesenter. Mirka samarbeider med profesjonelle autoriserte servicesentre, lokalt og regionalt. For å finne nærmeste Mirka-autoriserte servicesenter, kontakt Mirka kundeservice i ditt land eller din region eller din Mirka-forhandler.