Går det att måttbeställa band från Mirka

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

På Mirkas hemsida finns en bandkalkylator där du kan kontrollera pris, minsta beställningsantal samt om bandet går att produceras.

Vad du behöver veta:

1. Slipmaterial

  • I listan hittar du alla material som vi kan producera band av. Ytterligare information om materialen hittas på Mirkas hemsida, under slipmaterial

2. Grovlek

  • När du valt material visar kalkylatorn i vilka grovlekar produkten kan tillverkas

3. Rekommenderat skarv

4. Bredd & längd

  • Kalkylatorn ger förslag på inom vilka bredd- och längdförhållanden bandet kan tillverkas på basis av de uppgifter som angivits
  • Bandets bredd 10-119 mm: bredden ges med 5 mm mellanrum
  • Bandets bredd 120-1400 mm: bredden ges med 10 mm mellanrum
  • Bandets längd mindre än 399 mm: längden ges med 5 mm mellanrum
  • Bandets längd 400-5399 mm: längden ges med 10 mm mellanrum
  • Bandets längd 5400-10800 mm: längden ges med 50 mm mellanrum

5. Se pris

  • Du får fram produktens styckepris, mirkakod (med vilket du kan beställa produkten från kundservice), produktnamn, bandtyp, minsta beställningsantal. bredd, längd och tillgänglighet