Utgångsdatum för Polarshine polermedel

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Flaskor producerade före 1 oktober 2019

Flaskan är markerad med partinummer och produktionsdatum i formatet ÅÅVV, vilket utgör de sista fyra siffrorna.

Till exempel, ifall de fyra sista siffrorna är 1938, har flaskan producerats vecka 38 år 2019.

Flaskor producerade från och med 1 oktober 2019

För att göra det tydligare, har produktiondatumets format ändrats från ÅÅWW till MMÅÅÅÅ.

Ett produktionsdatum kan nu vara exempelvis 092019.
 

Utgångsdatumet beror på produkten. Tidigare har hållbarhetstiden för Polashine polermedel varit 2 år fr.o.m. produktionsdatumet på flaskan.
Detta har nu förlängts till tre år för följande produkter: Polarshine 20, 15, 12, 10, 8, 5, 3, Liquid Nano Wax, E3 och Polarshine 45.
Hållbarhetstiden för Polarshine 35 och 25 förblir 2 år.