myMirka appens funktioner och egenskaper

Written by Matti Rossi

Last published at: September 28th, 2021

Lagring och användning av data

myMirka skickar data till Mirkas databas. Mirka tar emot, registrerar, behandlar, använder och överför följande data från myMirka: Kontouppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer), verktygs-ID samt uppgifter om hur verktyget används och var det är lokaliserat. Mirka kan analysera och använda dina uppgifter för produktregistrering och -support, marknadsundersökning, produktutveckling och marknadsföring. Mirka använder dessutom olika verktyg (t.ex. Google Analytics) för att samla in information om hur du använder appen (t.ex. vilka funktioner du använder och när) och din enhet (t.ex. operativsystem), inklusive IP-adress (användaruppgifter), för att utvärdera och förbättra appen. Användaruppgifterna lagras i en databas som ägs av Mirka och används endast av detta företag inom ramen för produktvård och produktutveckling. 
 

Garantiregistrering av maskiner via myMirka-appen

Ladda ner appen från App Store eller Google Play. Klicka på knappen ”2+1” och fyll i formuläret för garantiregistrering.

Om ditt Mirka elverktyg är utrustat med Bluetooth ansluter du bara verktyget till myMirka-appen, så visas produktnamnet och serienumret automatiskt i formuläret.

Om ditt Mirka elverktyg inte har någon Bluetooth-anslutning eller om du befinner dig i ett land utan Bluetooth: Leta upp serienumrets (S/N) streckkod på förpackningen och skanna den. Om produktnamnet inte visas automatiskt, skanna produktens EAN- eller UPC-kod, som finns på produktetiketten.

Ange inköpsdatum, ladda upp och spara inköpskvittot eller fakturan och skicka in garantiregistreringen.

Läs mer och följ steg-för-steg-instruktionerna https://www.mirka.com/sv/fi/fi_warranty_registration_new/

Kontakta oss via myMirka-appen

Med myMirka-appen är det enkelt att kontakta oss och ge feedback. Dina kontaktuppgifter läggs till automatiskt om du har fyllt i registreringsformuläret. Skriv ditt meddelande, ge feedback genom att välja en smiley och skicka. Svaret skickas till din angivna e-postadress.

Läs våra nyheter

Via knappen "Nyheter" kommer du till nyhetssidan på vår webbplats.Om inga nyheter finns publicerade på din lokala webbplats blir du omdirigerad till nyhetssidan på www.mirka.com.

Läs och ladda ner dokument

Via knappen "Dokument" kan du ladda ner verktygsmanualer, sprängskisser och annat material via våra webbplatser. Du kan läsa och ladda ner pdf-dokumenten på din enhet.

Anslut ditt verktyg via appen

Genom att ansluta Mirkas intelligenta elektriska slipmaskiner till appen via BLE-teknik (Bluetooth Low Energy) får användaren information om sliparbetet. Appen mäter vibrationsnivåer i realtid och visar resultatet på en färggraderad skala. Användaren kan enkelt spåra och följa exponeringsnivån, som mäts under de sista fem arbetsminuterna. Hastigheten visas dessutom i ett separat diagram.

Via köp inuti appen får användaren tillgång till den dagliga vibrationsexponeringen. Vibrationen mäts i enlighet med standard ISO 5349-1:2001(E). Hastighetsmätaren blir gul när användaren har utsatts för 2,5 m/s2 av maximal daglig vibrationsexponering. Användaren kan enkelt spåra och följa den dagliga exponeringsnivån, samt exponeringen som dokumenterats under de senaste 30 dagarna. Appen ger dessutom råd om hur man kan minska vibrationerna och varnar när den maximala dagliga vibrationsexponeringen har uppnåtts.

Bluetooth-aktiverade verktyg

Alla Mirka DEOS elektriska planslipmaskiner samt alla Mirka DEROS 110V och Mirka DEROS 230V elektriska excenterslipmaskiner, tillverkade från den 29 augusti 2016 och framåt, med Mirka-koderna MID6502022, MID6252022, MID6802022, MID5502022, MID5650202CA, MID56503CAUK and MID6502022UK är utrustade med BLE-teknik (Bluetooth Low Energy).

Så här ansluter du slipmaskinerna Mirka DEROS och Mirka DEOS

Så här gör du för att aktivera Bluetooth på din Mirka DEROS och Mirka DEOS:

  1. Anslut elkabeln till ett eluttag
  2. Tryck och håll inne + -knappen samtidigt som du slår på verktyget med start-/stopp -knappen
  3. Vänster LED-lampa (grön) tänds, vilket indikerar att Bluetooth är aktiverat
  4. Tryck på knappen ”Skanna” i myMirka-appen
  5. Tryck på knappen ”Anslut” i myMirka-appen
  6. Ditt verktyg och myMirka har nu anslutits och är redo att börja användas

Bluetooth avaktiveras när verktyget kopplas bort från eluttaget.
Kontrollera att Bluetooth är aktiverat även på din anslutna telefon eller surfplatta.

Automatisk anslutning

Du kan välja automatisk anslutning av det senast ansluta verktyget.
Endast en enhet åt gången kan vara ansluten via Bluetooth.

Ändra enhetsnamn

I myMirka app-appen genereras automatiskt elverktygets namn och serienummer. Här kan du ändra och ge ditt verktyg ett mer personligt namn.