Vad betyder de keramiska slipskivornas olika markeringar

Written by Matti Rossi

Last published at: September 28th, 2021

SLIPKORNSTYPER

Den tidigare använda natursanden har blivit utbytt till syntetiska slipkorn med bättre slipegenskaper. De nya slipkornen delas in i två huvudkategorier. Aluminiumoxid AI203, (med varierande renhetsgrad) och Kiselkarbid SiC.

A

3A

9A

11A

15A

31A

33A

91A

Korund 96 %

Korund 96 %

Korund 99,8 %

Korund 99,5 %

Korund 97 %

Korund 99,5 %

Korund 99,5 %

Korund 99,5 %

AI203 Grå

AI203 Blandning A + 11A

AI203 Vit

AI203 Rosa

AI203 Blandning A + 9A

AI203 Rubin

AI203 Blandning A + 31A

AI203 Blandning 9A + 11A

4C

6C

AC

8C

Kiselkarbid

Kiselkarbid

Korund

Kiselkarbid

Svart

Mörkgrön

Blandning A + 6C

Ljusgrön

GROVLEK

Slipkornens råmaterial krossas mekaniskt och siktas i specialsilar för att säkerställa en jämn kvalitetsfördelning av grovlekarna. Kornens grovlekstal (ju större desto finare) hänvisar till silens trådantal/kvadrat-tum som kornet sist passerar. Exempelvis grovlek 36 passerar en sil med 36 trådar per kvadrat-tum. Grovlekarna klassificeras enligt följande:

Mycket grov

Grov

Medium

Fin

Mycket fin

Extra fin

8

14

30

70

150

280

10

16

36

80

180

320

12

20

46

90

220

400


24

50

100

240

50054

120


60060
HÅRDHET

Mängden bindemedel avgör skivans hårdhet. Hårdhetsbeteckningen berättar hårdheten för den bindning som håller ihop kornen. Termerna ”hård” och ”mjuk” hänvisar alltså inte till kornets hårdhet, utan till bindningens kvalitet. Tumregeln lyder, att mjuka skivor ska användas på hårda material med mjuk inmatning, och hårda skivor ska användas på mjuka material med stor inmatning och med liten kontaktyta.

Skivornas hårdheter är:

Mycket mjuk

Mjuk

Medium

Hård

Mycket hård

E

I

M

P

S

F

J

N

Q

T

G

K

O

R

U

H

L

VSTRUKTUR

Strukturen hänvisar till skivans täthet, alltså till avståndet mellan kornen. Den anges i en nummerskala 1-20. Ju större tal desto öppnare struktur.

Mycket tät

Öppen

Mycket öppen

Porös

Mycket porös

1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

19

4

8

12

16

20

BINDEÄMNE (KERAMISK/BAKELIT)

Bindemedlet håller ihop kornen och gör skivan slitstark. De rekommenderade periferihastigheterna för keramiska skivorna är 33, 45 och 60 m/s, och för de bakelitbundna 48, 63 och 80 m/s.

(AI2O3) Keramiska bindemedel

Bindemedlets beteckning

Färg
A 9A

Färg

11A – 31A

Färg

V8

Grå

Vit

Rosa-rubin

V12

Grå

Tegelröd

Tegelröd

V14

Grå

Blå

Tegelröd

V20

Grå

Vit

Rosa-rubin

V58

Grå

Vit

Rosa-rubin

V86

Grå

Vit

Rosa-rubin

V96

Grå

Tegelröd

Tegelröd

Bakelit-bindeämnen

Lim kod

Användning

B

Allmänt bindemedel för kantslipning, kapning och tung slipning

B4

För skivor/segment med hårdhet upp till L

BE

För 60/80 m/s skivor (våtslipning)

BX

För slipning av rostfritt stål

BL

För täta slipskivor