Fördelar med att registrera din maskin

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Att registrera sin Mirka-maskin innebär stora fördelar. Om du gör det inom 30 dagar efter inköp förlänger vi dessutom garantiperioden med ett år. Registreringen går snabbt och enkelt, så vi tar inte mycket av din värdefulla tid i anspråk. Garanti-intygen är maskin- och kundspecifika. Varje maskin måste alltså registreras separat, och garantin kan inte överföras till en annan person eller ett annat företag.

OBS! Om maskinen, batteriet eller laddaren används regelbundet i industriapplikationer är garantiperioden endast ett år.

Garantireparationer utförs av ett auktoriserat Mirka servicecenter, med Mirka originalreservdelar.