Kan jag koppla två maskiner samtidigt till min dammsugare

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Det är möjligt att koppla 2 slangar till en dammsugare. Auto Start-funktionen fungerar dock inte när två slipmaskiner är kopplade samtidigt.

Y-Kopplingssats till 2 dammslangar.

Mirkakod: 8992510311

Y-Kopplssats, 2 st till luft- och utsugsslangar.

Mirkakod: 8992510211