Kan jag använda dammsugaren till uppsugning av vätskor

Written by Matti Rossi

Last published at: August 9th, 2021

Mirkas dammsugare lämpar sig för såväl våt- som torrslipning. Obs! Avlägsna dammpåsen innan våtslipning och rengör filtret både före och efter våtslipningen.

Mirkas dammsugare ersätter inte en vattenpump.

Exempel på godtagbar användning är avlägsnande av ett litet läckage.

Exempel på felaktig användning är tömning av badkar eller simbassäng.