Mikä ero on eri nauhaliitosten välillä

Written by Matti Rossi

Last published at: July 6th, 2021

Nauhaliitokset ovat olennainen tekijä nauhahiontaan. Liitosten on oltava yhtä vahvoja kuin hiomamateriaali, mutta ne eivät missään tapauksessa saa olla liian paksuja tai ohuita hiomamateriaaliin verrattuna. Nauhojen pitää olla lisäksi oikean muotoisia ja pituisia.

Nauhaliitostyypit

A-liitos

A-liitosta käytetään useimmiten paperista tehdyissä hiomanauhoissa. A-liitos on päällekkäisliitos, jossa ei ole katkosta hiomapuolella, eli liitos ei katkaise pintaa. A-liitoksella hiomanauhasta tulee tasavahva, myös liitoskohdassa. Näin vältytään liitoksen aiheuttamilta jäljiltä, ja hiomapinnasta tulee sileä.

B-liitos

B-liitos on yleisin tapa liittää hiomanauhoja, joissa on kangastausta. B-liitos on päällekkäisliitos, jossa on katkos hiomapuolella. Kankaat ovat liitoksen kohdalla päällekkäin ja tämän vuoksi liitosalueella ei ole hiovaa materiaalia. Näin saadaan tasainen paksuus läpi koko tuotteen. B-liitos sopii myös erityisille paperituotteille, kuten Mirkan Ultimaxille.

T-liitos

T-liitosta käytetään yleensä pienissä kangasnauhoissa, joiden on oltava kestäviä ja joustavia. T-liitos on suora leikkaus nauhan läpi eikä päällekkäisyyttä ole, vaan liitos tehdään nauhan taustapuolella olevan teipin avulla.

TS-liitos

TS-liitos on samanlainen kuin T-liitos, mutta siinä hiomanauhan liitospäät on leikattu eri tavalla. TS-liitoksella vältetään T-liitoksen mahdollisesti aiheuttama saranaefekti. TS-liitokset ovat yleisimpiä keskikarkeissa ja kangastaustaisissa nauhoissa, vaikka niitä voidaan tehdä myös paperitaustaisiin nauhoihin.

TT-liitos

TT-liitos tehdään kiinnittämällä teippi nauhan hiomapuolelle. Tämä erikoisliitos soveltuu eritoten hiomatallalla tehtävään muotohiontaan.