Hvordan forbinder jeg mit værktøj med myMirka-appen

Written by Matti Rossi

Last published at: August 13th, 2021

Bemærk, at i visse lande er den komplette version af myMirka og Bluetooth ikke tilgængelig.

Mirka® DEOS og Mirka® DEROS

1. Tilslut strømkablet til en stikkontakt.
2. Tryk på knappen rpm+ (o/min+) og hold den inde, mens du tænder for værktøjet med knappen power (strøm).
3. Den venstre LED begynder at blinke grønt for at vise, at Bluetooth er aktiv.

Parring af enheden

1. Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret.
2. Åbn myMirka-appen, og vælg ”Connect Tool” (Tilslut værktøj).
3. Klik på rækken med det værktøj, du ønsker at tilslutte.
4. Den venstre LED lyser grønt for at vise, at værktøjet er parret.
Du er nu klar til at udforske myMirka-funktionerne!

Mirka® LEROS vægslibemaskine

1. Tilslut strømkablet til en stikkontakt.
2. Tryk på knappen rpm+ (o/min) og hold den inde, mens du tænder for værktøjet med knappen On/Off (tænd/sluk).
3. LED’en over knappen On/Off (tænd/sluk) lyser (blåt) for at vise, at Bluetooth er aktiv.

Parring af enheden

1. Kontrollér, at Bluetooth er aktiveret.
2. Åbn myMirka-appen, og vælg ”Connect Tool” (Tilslut værktøj).
3. Klik på rækken med det værktøj, du ønsker at tilslutte.
Du er nu klar til at udforske myMirka-funktionerne!

Mirka® batteridrevet værktøj

1. Tryk på knappen - og hold den inde, mens du trykker på udløserknappen.
2. Den midterste LED blinker for at vise, at Bluetooth er aktiv.

Par Bluetooth og din enhed

1. Tryk på knappen Scan i myMirka
2. Tryk på knappen Connect (Forbind) i myMirka, og vælg værktøjets navn, som vises på skærmen
3. Dit værktøj og myMirka er nu forbundet og klar til brug.
4. Den midterste LED begynder at lyse (grønt) for at vise, at værktøjet er forbundet.